Du Pont-analys totalt kapital 2023

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en Du Pont-analys av den ekonomiska rapporteringen från verksamheten, för en räkenskapsperiod som slutat eller tidigare påbörjats.

DokuMera har tagit fram ett komplett kalkylblad i vilket du sätter in olika siffror från ditt företag som sedan beräknas och presenteras både grafiskt och numerärt på ett mycket överskådligt sätt. Resultaten av beräkningen hjälper dig analysera företagets lönsamhet och kan användas som underlag för beslutsfattandet i bolaget.

En Du Pont-analys är en metod för att mäta lönsamheten i ett företag genom att bryta ner den i tre delar: vinstmarginal, omsättning och förhållandet mellan totala tillgångar och aktiekapital.

När ska jag använda mallen?

Du Pont-analysen är en teknik som används för att analysera lönsamheten i företag. Modellen integrerar de olika delarna i resultaträkningen med de i balansräkningen, och genom detta kan ni bland annat räkna ut överskottsgrad, omsättningshastighet på totalt kapital och räntabilitet på totalt kapital.

Vad ska jag tänka på?

Även om Du Pont-analysen främst användes fram till 70-talet, utnyttjas den än idag med framgång av många företag. När ska den då användas? Jo, en inköps- eller säljavdelning kan till exempel räkna ut avkastningen på tillgångarna (räntabilitet på totalt kapital). Modellen är också ett bra verktyg för att jämföra företag i branschen eller för att analysera förändringar över tiden.

När ni upprättar en Du Pont-analys börjar ni med att samla in data från resultat- och balansrapporterna som ni sedan skriver in i mallen (du ser DokuMeras Du Pont-analys på nästa sida, gjord som ett smart Exceldokument). Mallen räknar ut olika nyckeltal som ni analyserar och drar slutsatser av.

 • Fördelen med Du Pont-analysen är dess enkelhet. Alla siffror finns ju från början, och således kan ni på ett enkelt sätt få fram viktiga nyckeltal genom att föra in siffrorna på rätt ställe i modellen. Ha balans - och resultatrapporterna redo!
 • Ett felaktigt redovisningsunderlag innebär därmed att även Du Pont-analysen blir felaktig.
 • Modellen tar inte hänsyn till avkastningsräntan.
 • Du Pont-analysen räknas ut med helårsvärden som grund utifrån antagandet att ett helt år genererar resultatposter som är direkt proportionella mot den aktuella räkenskapsperioden. Om räkenskapsperioden omfattar ett kvartal och rörelsens intäkter är 250 000 så blir således rörelsens intäkter 1 000 000 i Du Pont-analysen.
 • Modellens huvuduppgift är att räkna ut räntabiliteten, som är ett nyckeltal för lönsamhet. Räntabiliteten kan ses som en funktion av vinstmarginalen (resultatet i procent av omsättningen) och kapitalets omsättningshastighet (kapitalbindningen). Ta en titt i mallen för att få en bra uppfattning om hur det fungerar!
(ID 1191)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Investeringskalkyl 2023
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023
Resultatsimulering bidragsanalys 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023