Ekonomi och redovisning

Redovisning är ett system för att ställa upp och behandla olika ekonomiska händelser i ett företag. Det innebär bl.a. löpande redovisning (bokföring), analyser, budgetering, upprättande av bokslut/årsredovisning, arkivering m.m.

Företaget använder informationen från bokföringen till att styra verksamheten och informera aktieägare och andra intressenter. Alla som driver någon form av näringsverksamhet är också skyldiga att bokföra sina verifikationer enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen.