Entreprenad

Entreprenad är ett åtagande att efter anbud och mot ersättning utföra ett större eller mer långsiktigt arbete, ofta anläggningsarbete eller byggnadsarbete. Det finns fyra sorters entreprenad:

- huvudentreprenad - delad entreprenad där huvudentreprenören samordnar de olika entreprenörernas arbete.
- totalentreprenad - entreprenadform där en enda totalentreprenör är ansvarig för både projektering och produktion och i sin tur tar in underentreprenörer. Beställaren har alltså bara en avtalspart.
- generalentreprenad - vid generalentreprenad är en generalentreprenör ansvarig för produktionen men inte för projekteringen.
- underentreprenad - avtal om att utföra en begränsad del av arbetet åt en huvudentreprenör eller totalentreprenör.