Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman.

Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när:

- när styrelsen tycker att det finns anledning
- när en av bolagets revisorer skriftligen begär det
- när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma.MALLAR I EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstuttdelning 2019
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2019
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2019
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2019
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2019
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2019
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2019
Fullmakt företräda aktieägare 2019
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2019
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2019
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2019
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2019
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2019
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2019
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2019
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2019
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2019
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2019
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2019
Protokoll extra bolagsstämma sammanläggning av aktier (omvänd split) 2019
Protokoll extra bolagsstämma uppdelning av aktier (split) 2019
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Avstämningsbolag_ 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning _Avstämningsbolag_ 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2019
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2019
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2019
Styrelsens förslag - riktad apportemission - publikt ej avstämningsbolag 2019