Fakturering

Fakturering är en av de viktigaste aktiviteterna i ett företag. En faktura är ett skriftligt krav på betalning från säljaren till köparen, som används som en verifikation i bokföringen. För att kunna godkännas av Skatteverket måste den innehålla vissa uppgifter.

De flesta företag har i dag någon form av datasystem för fakturahantering, dessa delas in i dels faktureringssystem för att sköta utfaktureringen, dels i leverantörsreskontra som håller ordning på inkommande fakturor. Det gäller att få betalt för sina kundfordringar så snabbt som möjligt så att inte kapital binds upp i onödan.MALLAR I FAKTURERING
Checklista - hantering av bluffakturor 2019
Faktura i set om 25 2019
Faktura ROT och RUT 2019
Kreditfaktura 2019
Kundfakturaunderlag med leveransdetaljer 2019
Kundfakturaunderlag utan leveransdetaljer 2019
Orderbekräftelse 2019
Orderbekräftelse Engelsk 2019
Rekvisitionsorder 2019