Finans

Finans och finansiering är förhållandet mellan inkomster och utgifter/tillgångar och skulder inom ett företag samt hur företaget hanterar och kontrollerar dessa tillgångar. Finansiering handlar om att anskaffa kapital genom t.ex. banklån eller riskkapital, som sedan kan användas till diverse investeringar i maskiner, lokaler och löner m.m.