Förberedande analys

Genom att göra förberedande analyser kan man identifiera problemområden inom sitt företag och är därmed bättre förberedd om någonting skulle hända. Analyser man kan använda sig av är bl.a. verksamhetsanalyser där man urskiljer företagets viktigaste huvudprocesser och stödprocesser samt riskanalyser och sårbarhetsanalyser som identifierar och värderar risker organisationen kan tänkas möta.