Förebyggande

Prevention eller förebyggande åtgärder är en framgångsfaktor för att minimera brottsliga handlingar inom företaget.MALLAR I FÖREBYGGANDE
Attestinstruktion 2019
Checklista - hantering av bluffakturor 2019
Checklista attestrutiner 2019
Checklista förebygga oegentligheter 2019
Firmateckningsinstruktion 2019
Namnteckningsprov med signatur 2019
Ordlista medarbetarbrott 2019
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2019
Riskanalys hot och våld 2019
Signallistor – Personlighetsstörningar 2019
Varningslista ID-kapning 2019
Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2019