Förebyggande

Prevention eller förebyggande åtgärder är en framgångsfaktor för att minimera brottsliga handlingar inom företaget.MALLAR I FÖREBYGGANDE
Attestinstruktion 2020
Checklista - hantering av bluffakturor 2020
Checklista attestrutiner 2020
Checklista förebygga oegentligheter 2020
Firmateckningsinstruktion 2020
Namnteckningsprov med signatur 2020
Ordlista medarbetarbrott 2020
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2020
Riskanalys hot och våld 2020
Signallistor – Personlighetsstörningar 2020
Varningslista ID-kapning 2020
Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2020