Förebyggande

Prevention eller förebyggande åtgärder är en framgångsfaktor för att minimera brottsliga handlingar inom företaget.MALLAR I FÖREBYGGANDE
Attestinstruktion 2022
Checklista - hantering av bluffakturor 2022
Checklista attestrutiner 2022
Checklista förebygga oegentligheter 2022
Firmateckningsinstruktion 2022
Namnteckningsprov med signatur 2022
Ordlista medarbetarbrott 2022
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2022
Riskanalys hot och våld 2022
Signallistor – Personlighetsstörningar 2022
Varningslista ID-kapning 2022
Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2022