Föreskrifter

Här hittar du Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt en vägledning till föreskrifterna.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö tar upp punkterna:

- Arbetsbelastning
- Arbetstid
- Kränkande särbehandling