Företagsrekonstruktion

Ett företag kan få likviditetsproblem av flera olika anledningar. Ett alternativ till konkurs kan vara att ansöka om företagsrekonstruktion. Det kan vara värt att undersöka om möjlighet till företagskonstruktion finns om företaget trots sina likvida problem fortfarande är livskraftigt.

I ansökan måste företaget kunna redogöra för hur verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas. Borgenärerna måste i sin tur övertygas om att de kan få ut mer pengar för sina fordringar vid en företagsrekonstruktion är vid en konkurs. Frågan avgörs sedan i tingsrätten.MALLAR I FÖRETAGSREKONSTRUKTION
Ackordsbouppteckning 2020
Ackordsförslag 2020
Ansökan om företagsrekonstruktion (borgenär) 2020
Ansökan om företagsrekonstruktion 2020
Checklista företagsrekonstruktion 2020
Godkännande av ackordsförslag 2020
PM Personligt betalningsansvar i AB
Processbeskrivning företagsrekonstruktion 2020
Rekonstruktionsberättelse 2020
Rekonstruktionsplan 2020
Underhandsackord 2020
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2020