Företagssäkerhet

Med företagssäkerhet menas hanteringen av företagets säkerhet som helhet. Företagssäkerhete utgör en del av företagsverksamheten och stöder företagets resultatmål.

Med säkerhetsverksamheten ligger tyngdpunkten på en förebyggande, preventiv verksamhet som går ut på att avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet samt skapa en verksamhetsberedskap för dylika situationer.MALLAR I FÖRETAGSSÄKERHET
Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2021
Checklista - Säkerhetsskyddslagen 2021
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2021
Checklista Inbrottslarm 2021
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2021
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2021
Dokumentation av säkerhetsprövningssamtal 2021
Lösenordspolicy 2021
Riskbedömning företag 2021
Samtalsunderlag - Säkerhetsprövningssamtal 2021
Säkerhetspolicy 2021