Företagssäkerhet

Med företagssäkerhet menas hanteringen av företagets säkerhet som helhet. Företagssäkerhete utgör en del av företagsverksamheten och stöder företagets resultatmål.

Med säkerhetsverksamheten ligger tyngdpunkten på en förebyggande, preventiv verksamhet som går ut på att avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet samt skapa en verksamhetsberedskap för dylika situationer.MALLAR I FÖRETAGSSÄKERHET
Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2022
Checklista - Säkerhetsskyddslagen 2022
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2022
Checklista Inbrottslarm 2022
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2022
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2022
Dokumentation av säkerhetsprövningssamtal 2022
Lösenordspolicy 2022
Riskbedömning företag 2022
Samtalsunderlag - Säkerhetsprövningssamtal 2022
Säkerhetspolicy 2022