Företagssäkerhet

Med företagssäkerhet menas hanteringen av företagets säkerhet som helhet. Företagssäkerhete utgör en del av företagsverksamheten och stöder företagets resultatmål.

Med säkerhetsverksamheten ligger tyngdpunkten på en förebyggande, preventiv verksamhet som går ut på att avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet samt skapa en verksamhetsberedskap för dylika situationer.MALLAR I FÖRETAGSSÄKERHET
Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2019
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2019
Checklista Inbrottslarm 2019
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2019
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2019
Lösenordspolicy 2019
Riskbedömning företag 2019
Säkerhetspolicy 2019