Företagssäkerhet

Med företagssäkerhet menas hanteringen av företagets säkerhet som helhet. Företagssäkerhete utgör en del av företagsverksamheten och stöder företagets resultatmål.

Med säkerhetsverksamheten ligger tyngdpunkten på en förebyggande, preventiv verksamhet som går ut på att avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet samt skapa en verksamhetsberedskap för dylika situationer.MALLAR I FÖRETAGSSÄKERHET
Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2020
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2020
Checklista Inbrottslarm 2020
Checklista säkerhetsskyddslagen 2020
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2020
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2020
Dokumentation av säkerhetsprövningssamtal 2020
Lösenordspolicy 2020
Riskbedömning företag 2020
Samtalsunderlag säkerhetsprövningssamtal 2020
Säkerhetspolicy 2020