Företrädesrätt

En anställd som sagts upp på grund av arbetsbrist ha företrädesrätt till återanställning på samma företag under förutsättning att något arbete blir ledigt. Detta gäller under uppsägningstiden och 9 månader efter det att uppsägningen ägt rum. För att kunna bli återanställd måste man själv anmäla att man önskar detta.MALLAR I FÖRETRÄDESRÄTT
Checklista företrädesrätt återanställning 2023