Förslagsverksamhet

Förslagsverksamhet är ett systematiskt sätt för företaget att samla in, utvärdera, genomföra och belöna de anställdas idéer. En aktiv förslagsverksamhet är en viktig del i arbetet med att utveckla företagets verksamhet.MALLAR I FÖRSLAGSVERKSAMHET
Policy för förslagsverksamhet 2023