Förtroendeuppdrag

Alla anställda har rätt att vara tjänstlediga vid förtroendeuppdrag inom stat, kommun och fack. Oavsett vilken arbetsgivare de har.

Vem som betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst till den förtroendevalda varierar. Men grundregeln säger att den som givit någon ett förtroendeuppdrag även ska ersätta för inkomstbortfallet. Ibland har dock den förtroendevalda rätt att vara tjänstledig med lön som exempelvis vid vissa fackliga arbeten. Det kan även vara så att arbetsgivaren ska stå för en del av inkomstborfallet om förtroendeuppdraget är viktigt för arbetsgivaren.MALLAR I FÖRTROENDEUPPDRAG
Intyg - ersättning för förlorad arbetsinkomst 2023