Förvaltning

Förvaltning handlar om att sköta och administrera en fastighet åt dess ägare. En tar emot hyra, svarar för underhållsskötsel, annonserar ut lediga lokaler m.m. Fastighetsförvaltaren är den som ser till att allting fungerar ordentligt för hyresgästen och kan i vissa fall också vara ansvarig för utbyggnad av lokaler eller bostäder. Inom fastighetsförvaltning ingår också att agera som medlare mellan hyresvärden och hyresgästen.