Förvaltningsavtal - Teknisk förvaltning 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kort förvaltningsavtal beträffande teknisk förvaltning.

Förutom ekonomisk förvaltning kan en förvaltare även arbeta med teknisk förvaltning. Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Tekniska fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för t.ex. fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Tänk på att ett avtal om teknisk förvaltning innebär att personuppgifter behandlas för annans räkning. Det kan därför behöva upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal för att efterleva reglerna i dataskyddsförordningen.

(ID 3500)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn