Franchising

Franchising innebär att man hyr ut sitt företags affärsidé men rent ägarmässigt är franchisetagaren oberoende av franchisegivaren.

Samarbetet styrs av ett avtal som reglerar på vilket sätt konceptet skall användas. En handbok beskriver den erfarenhet och kunskap som lett till att konceptet lyckats samt riktlinjer för hur franchisetagaren skall förhålla sig i olika situationer. Franchising kan tillämpas inom så gott som varje område av vårt näringsliv, där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer.MALLAR I FRANCHISING
Checklista franchiseavtal 2019
Franchiseavtal 2019
Franchiseavtal Engelsk 2019
Produktgaranti - Konsument 2019
Produktgaranti - Näringsidkare 2019
Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2019