Friskvård och hälsa

Enligt definition från WHO (Världshälsoorganisationen) är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande".

De tre byggstenarna till en god hälsa är alltså att må bra såväl fysiskt och psykiskt samtidigt som man trivs på det sociala planet. Kost, motion och sömn är A och O på alla plan.

För att främja medarbetarnas hälsa kan du som arbetsgivare erbjuda friskvård (hälsofrämjande insatser) vilket är en skattefri förmån så länge den erbjuds till alla i företaget.MALLAR I FRISKVÅRD OCH HÄLSA
Balanspolicy 2022
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2022
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2022
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2022
Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2022
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2022
Checklista förhindra smittspridning 2022
Checklista smittrisker och hygien 2022
Checklista återgång till arbete efter corona 2022
Friskvård - Handlingsplan 2022
Friskvårdspolicy 2022
Friskvårdspolicy Engelsk 2022
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2022
Förstadagsintyg 2022
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2022
Hygienhandbok 2022
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2022
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2022
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2022
Policy för förhindrande av smitta 2022
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2022
Riskbedömning - coronavirus 2022