Friskvård och hälsa

Enligt definition från WHO (Världshälsoorganisationen) är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande".

De tre byggstenarna till en god hälsa är alltså att må bra såväl fysiskt och psykiskt samtidigt som man trivs på det sociala planet. Kost, motion och sömn är A och O på alla plan.

För att främja medarbetarnas hälsa kan du som arbetsgivare erbjuda friskvård (hälsofrämjande insatser) vilket är en skattefri förmån så länge den erbjuds till alla i företaget.MALLAR I FRISKVÅRD OCH HÄLSA
Balanspolicy 2020
Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2020
Checklista corona och arbetsgivares ansvar 2020
Checklista förbättra ditt immunförsvar 2020
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2020
Checklista förhindra smittspridning 2020
Checklista smittrisker och hygien 2020
Checklista återgång till arbetsplatsen efter coronapandemin 2020
Friskvård - Handlingsplan 2020
Friskvårdspolicy 2020
Friskvårdspolicy Engelsk 2020
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2020
Förstadagsintyg 2020
Handlingsplan när en anställd testar positivt för COVID-19 2020
Hygienhandbok 2020
PM - Förbättra ditt immunförsvar
PM - medveten andning och coronavirus
PM - Mental hälsa i kristider
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertestning på arbetsplatsen 2020
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2020
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2020
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2020
Policy förhindrande av smitta 2020
Riskbedömning - coronavirus 2020