Friskvård och hälsa

Enligt definition från WHO (Världshälsoorganisationen) är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande".

De tre byggstenarna till en god hälsa är alltså att må bra såväl fysiskt och psykiskt samtidigt som man trivs på det sociala planet. Kost, motion och sömn är A och O på alla plan.

För att främja medarbetarnas hälsa kan du som arbetsgivare erbjuda friskvård (hälsofrämjande insatser) vilket är en skattefri förmån så länge den erbjuds till alla i företaget.MALLAR I FRISKVÅRD OCH HÄLSA
Balanspolicy 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2023
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2023
Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2023
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2023
Checklista förhindra smittspridning 2023
Checklista smittrisker och hygien 2023
Checklista återgång till arbete efter corona 2023
Friskvård - Handlingsplan 2023
Friskvårdspolicy 2023
Friskvårdspolicy Engelsk 2023
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2023
Förstadagsintyg 2023
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2023
Hygienhandbok 2023
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2023
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2023
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2023
Policy för förhindrande av smitta 2023
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2023
Riskbedömning - coronavirus 2023