Friskvård och hälsa

Enligt definition från WHO (Världshälsoorganisationen) är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande".

De tre byggstenarna till en god hälsa är alltså att må bra såväl fysiskt och psykiskt samtidigt som man trivs på det sociala planet. Kost, motion och sömn är A och O på alla plan.

För att främja medarbetarnas hälsa kan du som arbetsgivare erbjuda friskvård (hälsofrämjande insatser) vilket är en skattefri förmån så länge den erbjuds till alla i företaget.MALLAR I FRISKVÅRD OCH HÄLSA
Balanspolicy 2021
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2021
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2021
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2021
Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2021
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2021
Checklista förhindra smittspridning 2021
Checklista smittrisker och hygien 2021
Checklista återgång till arbete efter corona 2021
Friskvård - Handlingsplan 2021
Friskvårdspolicy 2021
Friskvårdspolicy Engelsk 2021
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2021
Förstadagsintyg 2021
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2021
Hygienhandbok 2021
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2021
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2021
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2021
Policy för förhindrande av smitta 2021
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2021
Riskbedömning - coronavirus 2021