Fullmakt

Fullmakt innebär att man har rätt att företräda en annan part.

Den som fått fullmakten får genom fullmakten samma rättigheter som den som givit fullmakten. Rätten kan vara begränsad till visst ämnesområde, till visst ärende eller till viss tid. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas.

Den som ger fullmakten kallas fullmaktsgivare eller huvudman; den som får fullmakten kallas fullmaktstagare eller fullmäktig.

De rättshandlingar som fullmaktstagaren företar blir bindande för huvudmannen. Ett exempel på en fullmakt är generalfullmakt.MALLAR I FULLMAKT
Fullmakt dagliga bankärenden 2019
Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2019
Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2019
Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2019
Fullmakt generalfullmakt 2019
Fullmakt generalfullmakt Engelsk 2019
Fullmakt viss aktivitet 2019
Återkallelse fullmakt 2019