Fusion

Aktiebolagslagen (ABL) innehåller regler om ett särskilt förfarande för samgående mellan aktiebolag som kallas fusion. Fusioner innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

Det finns tre olika sätt att göra en fusion: absorption av ej helägt dotterbolag, absorption av helägt dotterbolag och kombination.