Fyllnadsborgen av företag (Enkel borgen) 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om enkel fyllnadsborgen.

Fyllnadsborgen är borgen för den del av en fordran som eventuellt inte kan tas ut av den säkerhet som har ställts för fordringen. Då det i detta fall är en enkel fyllnadsborgen måste borgenären först kunna visa att gäldenären inte kan betala hela sin skuld innan han eller hon kräver borgensmannen på återstående lånesumma.

En borgen som en enskild borgensman har ställt är alltid fyllnadsborgen, om lånet har beviljats för att förvärva eller reparera en bostad eller fritidsbostad och denna bostad eller fritidsbostad utgör säkerhet för lånet, dvs. säkerhet i form av pant föreligger. I annat fall är det fråga om fyllnadsborgen endast om detta har avtalats i borgensförbindelsen.

(ID 4095)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn