Fyllnadsborgen av företag (Proprieborgen) 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta en fyllnadsborgen, proprieborgen.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Proprieborgen är den vanligaste formen av borgen och innebär att borgensmannen går i borgen "såsom för egen skuld". I fråga om proprieborgen kan fordringsägaren, eller borgenären, därför kräva vem han eller hon vill av borgensmannen eller låntagaren på betalning.

Fyllnadsborgen nyttjas i samband med lån där säkerhet lämnats i form av panträtt i den belånade egendomen. Borgensmannens betalningsansvar inträder först sedan pantsäkerheten inte har visat sig räcka till för att betala låntagarens skuld. Detta villkor medför att denna borgensförbindelse blir snarlik enkel borgen.

(ID 4096)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn