GANTT-schema 26 veckor 2023

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett s.k. GANTT-schema, en form av översiktlig tidsplan inom projektplanering, för upp till tio olika aktiviteter.

Ett GANTT-schema är ett flödesschema som beskriver olika faser och används inom projektledning. Ett projekts eller programs framskridande visas grafiskt i ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Beroenden och starttid för varje arbetsmoment illustreras genom stolparnas inbördes placering.

GANTT-schemat löper över 26 veckor fr.o.m. en startvecka som du själv väljer.

(ID 1171)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Projektbudget 2023
Projektplan 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023
Uppdragsavtal 2023