Generationsskifte

Generationsskifte innebär att en företagare överlåter sin rörelse till sina barn, som fortsätter att driva verksamheten, eller till någon extern köpare.

En överföring av ett företag till nästa generation görs normalt på något av följande tre sätt:

- genom arv eller testamente
- genom gåva
- genom försäljning

Ofta kombineras de olika sätten i syfte att uppnå positiva effekter. Överlåtelsen kräver noggrann planering för att säkra företagets fortsatta överlevnad, dessutom måste de privatekonomiska effekterna för köpare och säljare utredas.MALLAR I GENERATIONSSKIFTE
Checklista generationsskifte och ägarskifte 2023
PM Generationsskifte, ägarskifte eller ledarskifte