Hållbarhet

CSR, corporate social responsibility, handlar om ett företags sociala ansvar. På svenska används ofta begreppet hållbarhet. Det blir av allt större vikt att företag tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på det övriga samhället, främst inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption.

Något förenklat kan ett hållbarhetsarbete delas in i tre kategorier: ett miljömässigt, ett ekonomiskt och ett socialt arbete.
För en del företag är hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom det för dessa finns ett lagstadgat krav att upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett storleken på ditt företag har vi mallarna du behöver för att efterleva reglerna om hållbarhet.MALLAR I HÅLLBARHET
Checklista - Väsentlighetsanalys 2022
CSR-policy 2022
CSR-policy Engelsk 2022
Hållbarhetsnyckeltal 2022
Hållbarhetspolicy 2022
Hållbarhetspolicy Engelsk 2022
Hållbarhetsramverk 2022
Intressentanalys 2022
Intressentkarta 2022
Policy mot givande och tagande av muta 2022
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2022
Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2022
Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2022
Sammanställning Intressentdialog 2022