Handböcker

Våra populära handböcker inom personal, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, GDPR och brandskydd hjälper dig att efterleva ett stort antal regelverk. I handböckerna får du förslag på enkla och tydliga arbetsordningar, och du även se vilka mallar du behöver för att utföra dina skyldigheter. Du kan enkelt anpassa handböckerna så att de passar för just din verksamhet.MALLAR I HANDBÖCKER
Arbetsmiljöhandbok 2022
Brandskyddshandbok 2022
Ekonomihandbok 2022
GDPR-handbok 2022
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2022
Hygienhandbok 2022
Kvalitetshandbok 2022
Personalhandbok 2022
Personalhandbok Engelsk 2022
Styrelsehandbok 2022