Handböcker

Våra populära handböcker inom personal, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, GDPR och brandskydd hjälper dig att efterleva ett stort antal regelverk. I handböckerna får du förslag på enkla och tydliga arbetsordningar, och du även se vilka mallar du behöver för att utföra dina skyldigheter. Du kan enkelt anpassa handböckerna så att de passar för just din verksamhet.MALLAR I HANDBÖCKER
Arbetsmiljöhandbok 2023
Brandskyddshandbok 2023
Ekonomihandbok 2023
GDPR-handbok 2023
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2023
Hygienhandbok 2023
Kvalitetshandbok 2023
Personalhandbok 2023
Personalhandbok Engelsk 2023
Styrelsehandbok 2023