Handels- och kommanditbolag

Handels- och kommanditbolag handlar om handelsbolag vilket bildas av minst två personer som kommit överens om att gemensamt driva en rörelse. Handelsbolaget är en juridisk person men trots detta är den enskilde bolagsmannen personligen ansvarig för bolagets alla förpliktelser och därigenom kan en fordran på företaget utkrävas hos vem som helst av bolagsmännen. I denna företagsform är det mycket viktigt att upprätta ett kompanjonavtal där olika saker regleras.

Ett kommanditbolag är en särform av ett handelsbolag där en eller flera (men inte alla) av bolagsmännen har förbehållit sig begränsat ansvar för bolagets förbindelser. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare (jfr komplementär) och har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras.MALLAR I HANDELS- OCH KOMMANDITBOLAG
Andelsbevis - Baksida 2023
Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2023
Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2023
Andelsbevis (Kommanditbolag, komplementär) - Framsida 2023
Andelsförteckning 2023
Checklista handelsbolagsavtal 2023
Checklista kommanditbolagsavtal 2023
Handelsbolagsavtal _HB_ 2023
Kommanditbolagsavtal 2023