Hot och våld

Hot och våld är något som kan förekomma inom de flesta branscher. Att någon i sin yrkesroll blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot och våld är ett stort arbetsmiljöproblem och något som arbetsgivaren ska arbeta med att förebygga så långt det är möjligt.

Hos DokuMera hittar du mallar som hjälper dig i arbetet med att utreda och förebygga risker för hot och våld i arbetsmiljön.