Hyresavtal - Lokal

I jordabalken finns de föreskrifter som gäller vid hyresavtal av hus eller del av hus. Ett hyresavtal för en lokal gäller ofta för en bestämd tid och förlängs automatiskt om det löper över längre tid än nio månader. Trots att avtalet är tidsbestämt så krävs alltså en uppsägning för att det inte skall förlängas.

En lokal kan liksom en bostad hyras ut i andra hand. Liksom vid andrahandsuthyrning av bostad krävs fastighetsägarens godkännande, det gäller dock inte om det endast är en del av en lokal som skall hyras ut i andra hand. Det är fortfarande den hyresgäst som har hyresavtalet med fastighetsägaren som är ansvarig gentemot denne för skador och dylikt som kan uppkomma.

Ett hyresavtal för andrahand får inte löpa på samma tid som ett hyresavtal för förstahands eftersom andrahandshyresgästen måste kunna sägas upp om den som innehar hyresavtalet för lokalen i förstahand själv blir uppsagd.MALLAR I HYRESAVTAL - LOKAL
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2020
Ansökan om deponering av hyra - Lokal 2020
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2020
Ansökan om medling av hyresgäst - Lokal 2020
Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2020
Borgensförbindelse - Lokal 2020
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2020
Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2020
Checklista avstående från besittningsskydd - Lokal 2020
Checklista flytt 2020
Fastighetsskatteklausul - Lokal 2020
Hyresavtal - Del av lokal 2020
Hyresavtal - Garageplats 2020
Hyresavtal - Lokal 2020
Hyresavtal - Lokal Engelsk 2020
Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2020
Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2020
Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2020
Hänskjutning till medling - Lokal 2020
Indexklausul - Lokal 2020
Kyla- och ventilationsklausul - Lokal 2020
Miljöklausul - Lokal 2020
PM Besittningsskydd - vad är det?
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2020
Stämningsansökan (Utfående av deponerat belopp) Lokal 2020
Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2020
Uppsägning för villkorsändring (Uppsägning av hyresvärd) 2020
Uppsägning pga obetald hyra (lokalhyresgäst) 2020
VA-klausul - Lokal 2020