Hyresavtal - Lokal

I jordabalken finns de föreskrifter som gäller vid hyresavtal av hus eller del av hus. Ett hyresavtal för en lokal gäller ofta för en bestämd tid och förlängs automatiskt om det löper över längre tid än nio månader. Trots att avtalet är tidsbestämt så krävs alltså en uppsägning för att det inte skall förlängas.

En lokal kan liksom en bostad hyras ut i andra hand. Liksom vid andrahandsuthyrning av bostad krävs fastighetsägarens godkännande, det gäller dock inte om det endast är en del av en lokal som skall hyras ut i andra hand. Det är fortfarande den hyresgäst som har hyresavtalet med fastighetsägaren som är ansvarig gentemot denne för skador och dylikt som kan uppkomma.

Ett hyresavtal för andrahand får inte löpa på samma tid som ett hyresavtal för förstahands eftersom andrahandshyresgästen måste kunna sägas upp om den som innehar hyresavtalet för lokalen i förstahand själv blir uppsagd.MALLAR I HYRESAVTAL - LOKAL
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2022
Ansökan om deponering av hyra - Lokal 2022
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2022
Ansökan om medling av hyresgäst - Lokal 2022
Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2022
Besiktningsprotokoll - lokal 2022
Borgensförbindelse - Lokal 2022
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2022
Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2022
Checklista avstående från besittningsskydd - Lokal 2022
Checklista flytt 2022
Fastighetsskatteklausul - Lokal 2022
Hyresavtal - Del av lokal 2022
Hyresavtal - Garageplats 2022
Hyresavtal - Lokal 2022
Hyresavtal - Lokal Engelsk 2022
Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2022
Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2022
Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2022
Hänskjutning till medling - Lokal 2022
Indexklausul - Lokal 2022
Kyla- och ventilationsklausul - Lokal 2022
Miljöklausul - Lokal 2022
PM Besittningsskydd - vad är det?
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2022
Stämningsansökan (Utfående av deponerat belopp) Lokal 2022
Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2022
Uppsägning för villkorsändring (Uppsägning av hyresvärd) 2022
Uppsägning pga obetald hyra (lokalhyresgäst) 2022
VA-klausul - Lokal 2022