Incidenthantering

En effektiv incidenthantering med fastlagda rutiner för hantering och uppföljning är mycket viktig för alla företag och kan leda till kostnadsbesparingar och processförbättringar.

Incidenthanteringsprocessen är både reaktiv och proaktiv. Reaktiv genom att hantera incidenter och proaktiv genom att undvika att incidenter uppstår. Några av de aktiviteter som processen kan ansvara för är: identifiering och registrering, övervakning och spårning samt kommunikation och informerande.