Indexklausul - Lokal 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en indexklausul vid hyra av lokal.

Om ett hyresavtal har en indexklausul innebär detta att lokalhyran justeras varje år (eller med annat intervall) utifrån ett index, så att den stämmer överens med det aktuella hyresläget. Det vanligaste är att använda konsumentprisindex (KPI) vid denna beräkning. Hyresavtalet måste gälla i minst tre år och måste också förlängas med minst tre år för att indexklausulen ska kunna tillämpas.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill att lokalhyran ska justeras varje år utifrån ett index, så att priserna överensstämmer med det aktuella prisläget.

Vad ska jag tänka på?

Om ett hyresavtal har en indexklausul innebär det att lokalhyran justeras varje år (eller med ett annat intervall) utifrån ett förutbestämt index. Normalt används konsumentprisindex (KPI), men i vissa branscher finns det speciella producentprisindex.

Anledningen till att använda en indexklausul är att slippa sätta nya hyror varje år. Istället beräknas den förutbestämda hyran om beroende på årets index. Hyresavtalet måste gälla i minst tre år och måste också förlängas med minst tre år för att en indexklausul ska kunna användas.

 • Ange lokalens namn, och vem som är hyresvärd respektive hyresgäst.
 • Själva hyresbeloppet anges även i hyresavtalet, men ni förtydligar summan i indexklausulen. Ni ska också bestämma hur många procent av hyresbeloppet som ska anses vara bashyra. Med bashyra (ibland grundbelopp) menas den del av hyran som påverkas av indexförändringen.
 • När konsumentprisindex ändrar sig görs tillägg i hyresbeloppet enligt en utarbetad mall. Ni utgår från ett bastal (till exempel KPI för det år avtalet skrevs) och jämför med årets index. Årets index beräknas enligt följande:

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under perioden 1/1-30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under perioden 1/7-31/12 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad under samma år.

1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex (exempel 2007=293,85) och bastalet (exempel 2003=278,1). 293,85-278,1=15,75.

2. Om skillnaden är positiv divideras den med bastalet. 15,75/278,1=0,0556343.

3. Tilläggets storlek beräknas genom att den framkomna kvoten multipliceras med bashyran (exempel 100 000 SEK). 0,0556343x100000=5663,43.

4. Jämfört med 2003 års hyra ska alltså 5663,43 kronor bli ett tillägg till hyran 2008. Den totala hyran för 2008 blir således 105 663,43 kronor.

(ID 3543)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Fastighetsskatteklausul - Lokal 2023
Hyresavtal - Lokal 2023
Kyla- och ventilationsklausul - Lokal 2023
Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2023