Informationssäkerhet

God informationssäkerhet är en investering och billig försäkring för alla företag, oavsett storlek och verksamhet. Genom att utgå från verksamhetens behov av skyddsnivå kan informationssäkerhetsarbetet ständigt förbättras.

Utgångspunkten för allt informationssäkerhetsarbete ska vara verksamhetens behov av säkerhetsskydd för troliga och oönskade framtida händelser. Informationssäkerhet utgör på så sätt en del av företagets totala riskhantering och är en framgångsfaktor för varje företag.UNDERKATEGORIER TILL INFORMATIONSSÄKERHET
Förberedande analys
Incidenthantering
Kontinuitetsplanering
Policy