Inköp och försäljning

Inköp och försäljning är två av de viktigaste funktionerna i ett företag.

Inköpsfunktionen är av avgörande betydelse för ett företags lönsamhet då inköpsandelen i förhållande till omsättningen ständigt ökar och numera ligger över 50 %. Rätt fattade inköpsbeslut kan därför vara skillnaden mellan vinst och förlust.

Vid försäljning kan ansvaret ligga på säljare, återförsäljare, agenter etc. Försäljning kan bedrivas som partihandel och detaljhandel men även som direktförsäljning och postorder. Försäljningen kan sägas vara en del av företagets marknadsföring och övriga marknadsföringsaktiviteter kan ses som ett direkt eller indirekt stöd för försäljningen.