Introduktion av nyanställd

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs…”, skriver Arbetsmiljölagen.

En väl genomförd introduktion av den nya medarbetaren är en investering för företaget. Introduktionen bör indelas i olika faser och inleds redan innan den nyanställde tillträder tjänsten genom att man skickar ut ett välkomstbrev med information om tid, plats och vem som tar emot den första dagen.

Introduktionen går ut på att den anställde ska känna sig välkommen på arbetsplatsen men också att denne successivt ska introduceras i arbetsuppgifterna.MALLAR I INTRODUKTION AV NYANSTÄLLD
Checklista introduktion nyanställd 2019
Checklista pressmeddelanden 2019
Introduktionsprogram medarbetare 2019
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2019
Nyckelkvittens 2019
Personalinformation nyanställd 2019
Pressmeddelandeexempel 2019
Sändlista pressmeddelanden 2019
Välkomstbrev nyanställd 2019