Investeringsavtal

I ett investeringsavtal avtalar man fram hur en ekonomisk satsning ska se ut. Ett företag kan investera i ett annat genom att köpa befintliga aktier eller aktier som uppkommit genom en nyemission.

Kapital som används för att köpa aktier kan kallas riskkapital (begreppet riskkapital omfattar dock även företagets egna kapital). Köper man aktier i ett nystartat bolag används begreppet venture capital.MALLAR I INVESTERINGSAVTAL
Garantier vid investering (Kortfattade) 2023
Investeringsavtal - Komb köp och nyemission av aktier 2023
Investeringsavtal - Nyemission av aktier 2023