Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbete avser det övergripande arbetet att främja jämställdhet på arbetsplatsen t.ex. att sträva efter en jämn könsfördelning och lika lön för lika arbete.

Enligt Diskrimineringslagen Alla företag med minst 25 anställda skall ha en jämställdhetsplan som ska uppdateras vart tredje år. Där ska arbetsgivarens mål för jämställdhetsarbetet i företaget på kort och lång sikt stå, samt planer för framtida jämställdhetsarbete. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka i jämställdhetsarbetet, men arbetsgivaren har huvudansvaret.

Företags jämställdhetsarbete regleras genom Lagen om jämställdhet i arbetet. Företag som inte följer lagen kan få betala vite eller skadestånd.MALLAR I JÄMSTÄLLDHETSARBETE
Checklista jämställdhetsarbete 2019
Checklista lönekartläggning 2019
Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2019
Checklista undvika diskriminering 2019
Dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering 2019
Handlingsplan projekt 2019
Jämställdhetspolicy 2019
Jämställdhetspolicy Engelsk 2019
Lönekartläggning 2019
Processbeskrivning - Lönekartläggning 2019