Kallelse till årsstämma _Privat_ Euroclear_ 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall som DokuMera har tagit fram för kallelse till bolagsstämma rör ett privat aktiebolag vars aktier är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC). Euroclear har hand om registreringen av aktieägarna för de aktiebolag som tillämpar förenklad aktiehantering, vilka framför allt är börsbolagen men kan även vara privata bolag.

Bolagsstämman är ett bolags högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma. Styrelsen kallar till bolagsstämma under vilken den skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).

(ID 3684)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn