Kapitalanskaffning

För att starta ett företag eller växa som företag kan man behöva ta hjälp av kapital utifrån. Det får man från investerare som bidrar med kapital i utbyte mot avkastning på investerat kapital.MALLAR I KAPITALANSKAFFNING
Checklista genomgång av investerare 2023
Checklista presentation av pitch deck Engelsk 2023
Underlag för investering (Equity Term Sheet) Engelsk 2023
Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2023