Kombination

Kombination innebär att två eller flera aktiebolag (överlåtande bolag), mot vederlag i form av aktier i övertagande bolag eller pengar till aktieägarna, går upp i ett bolag som nybildas och registreras i samband med kombinationen (det övertagande bolaget).MALLAR I KOMBINATION
Checklista fusion kombination 2019
Checklista fusionsplan kombination 2019
Fusionsplan absorption 2019
Processbeskrivning fusion 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2019
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL - kombination (Begränsat yttrande) 2019
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2019
Tidsplan för fusion 2019
Underrättelse till kända borgenärer (kombination) 2019