Kombination

Kombination innebär att två eller flera aktiebolag (överlåtande bolag), mot vederlag i form av aktier i övertagande bolag eller pengar till aktieägarna, går upp i ett bolag som nybildas och registreras i samband med kombinationen (det övertagande bolaget).MALLAR I KOMBINATION
Checklista fusion kombination 2023
Checklista fusionsplan kombination 2023
Fusionsplan absorption 2023
Processbeskrivning fusion 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2023
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL - kombination (Begränsat yttrande) 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Tidsplan för fusion 2023
Underrättelse till kända borgenärer (kombination) 2023