Kommunikation

Kommunikation innebär kontakt mellan människor och överföring av information. Man brukar dela in kommunikation i fyra olika delar:

- Verbal kommunikation
- Icke verbal kommunikation
- Skriftlig kommunikation
- Visuell kommunikation

Bra kommunikation bygger på en ömsesidighet där krav ställs på såväl sändaren som mottagaren av informationen. Hos DokuMera finner du ett flertal mallar inom området kommunikation som kan hjälpa dig i ditt arbete.MALLAR I KOMMUNIKATION
Att ge och ta emot återkoppling 2019
Checklista feedback 2019
Kommunikationsplan 2019
Kommunikationspolicy 2019
PM Tre steg till ett konstruktivt samarbete