Kontaktlista korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2023

Format: Excel-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista över personer som behöver kontaktas när en korrigerande åtgärd behöver utföras för att eliminera en säkerhetsrisk från en defekt produkt som finns på marknaden.

Tänk på att en kontaktlista innehåller personuppgifter. Du behöver därför följa reglerna i dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att du behöver tillämpa lagringsminimering samt ha en rättslig grund för behandlingen.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner och nyckelorganisationer hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande. Glöm inte att ange kontaktuppgifter för personer såväl inom företaget som i andra organisationer.

(ID 2035)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn