Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning (en särskild balansräkning) måste utföras när ett företag är i kris och har anledning att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när det vid utsökning har visat sig att aktiebolaget saknar utmätningsbara tillgångar.

Likvidation eller återställning av hela det registrerade aktiekapitalet måste ske om det visar sig att halva aktiekapitalet verkligen är förbrukat. Om detta bestäms i en extra bolagsstämma. Reglerna om kontrollbalansräkning är till för att skydda bolagets borgenärer eftersom ett bolag inte ska kunna drivas vidare om det finns risk för obestånd.MALLAR I KONTROLLBALANSRÄKNING
Checklista kontrollbalansräkning 2023
Kontrollbalansräkning 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023