Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 570 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontrollplan enligt plan- och bygglagen.

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: - vad som ska kontrolleras - vem som ska kontrollera - hur och när kontrollen ska göras, - mot vad kontrollens resultat ska jämföras och - på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Kontrollplanen kan dock utformas på annat sätt.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontrollplan enligt PBL.

(ID 5400)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn