Kontrollprogram

Denna kategori innehåller ett kontrollprogram för riskbedömning/riskanalys, som sammanställer olika tillstånd eller händelser som bedöms ha hög praktisk risk, och som företaget aktivt bör söka skydd mot i det systematiska säkerhetsarbetet.MALLAR I KONTROLLPROGRAM
Checklista – Undvika personligt betalningsansvar 2019
PM Företrädaransvar
Riskbedömning företag 2019
VD-utvärdering – ledningsgruppen 2019
VD-utvärdering – styrelsen 2019