Köp och försäljning av tjänster

Köp och försäljning av tjänster handlar oftast om inhyrning av konsulter. Konsult är en sakkunnig person som åtar sig särskilda tillfälliga uppdrag, ofta i form av rådgivare. Detta kan ge ett företag expertkunskap inom ett område där man behöver det.

Nuförtiden är det dock vanligare att det är ett alternativ till att anställa folk, ganska likt bemanningsverksamhet. Fördelarna är att uppdraget lätt kan avslutas och att konsulten lätt kan flyttas mellan olika avdelningar efter behov.

Konsultavtal är ett avtal som reglerar förhållandet mellan uppdragsgivare och konsult. Någon särskild lagstiftning om konsulter eller uppdrag föreligger inte.MALLAR I KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER
Checklista - Service Level Agreement _Outsourcing av IT och Telekom_ 2019
Checklista acceptjuridik 2019
Checklista anbud upphandling 2019
Checklista offertjuridik 2019
Checklista överpröva upphandlingsbeslut 2019
PM Offentlig upphandling - en regelöversikt
Uppsägning av tjänst 2019
Ångerblankett 2019