Köp och försäljning av varor

Varor delas in i dels kapitalvaror, alltså varor som är tänkta att användas under en längre tidsrymd, som verktyg, maskiner, byggnader, kylskåp och bilar, dels konsumtionsvaror, som förbrukas genom sin användning och hit räknas bl.a. livsmedel, läkemedel och bränslen.

Vid köp och försäljning av varor kan man också prata om lös egendom och fast egendom. Fast egendom är mark med eller utan byggnader på. Lös egendom (eller lösöre) är lösa saker som bilar, råvaror, smycken, pengar, livsmedel m.m. Även byggnader på annans mark, bostadsrätter, aktier, värdepapper och rättigheter räknas som lös egendom.MALLAR I KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV VAROR
Allmänna leveransvillkor 2019
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2019
Ansökan om registrering av lösöreköp 2019
Checklista acceptjuridik 2019
Checklista anbud upphandling 2019
Checklista offertjuridik 2019
Checklista överpröva upphandlingsbeslut 2019
Kungörelse - Lösöreköp 2019
Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2019
Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2019
Köpeavtal lös egendom 2019
Köpekontrakt häst 2019
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) 2019
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) Engelsk 2019
Lösöreköpsavtal 2019
PM Offentlig upphandling - en regelöversikt
Proformafaktura 2019
Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2019
Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2019
Reklamation och hävning av företag vid fel 2019
Uppföljning av reklamation av företag _Särskild reklamation_ 2019
Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag _Särskild reklamation_ 2019
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2019
Ångerblankett 2019
Överlåtelseavtal mjukvara 2019