Köpekontrakt och köpebrev

Fastighetsköp regleras i jordabalken som ställer stränga formkrav på köpekontraktets utformning. Det räcker med att något formkrav inte uppfylls för att avtalet skall vara ogiltigt. Köpekontraktet skall upprättas skriftligen och bland annat innehålla uppgifter om fastigheten, köpeskilling och naturligtvis både köparens och säljarens underskrifter.

Ett köpebrev upprättas i samband med fastighetsöverlåtelsen och lämnas till inskrivningsmyndigheten vid ansökan om lagfart.MALLAR I KÖPEKONTRAKT OCH KÖPEBREV
Ansökan om förvärvstillstånd - juridisk person
Checklista fastighetsöverlåtelse 2023
Handpenningavtal 2023
Köpebrev 2023
Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2023
Köpekontrakt fastighet 2023
Köpekontrakt fastighet Engelsk 2023
Köpekontrakt och köpebrev _Fastighetsreglering_ 2023
Köpekontrakt och köpebrev _Köp av hyresfastighet med lokal_ 2023
Likvidavräkning 2023
Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2023
Transportköp 2023