Kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverkets definition av kränkande särbehandling lyder som följer:

"Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap." (AFS 2015:4).

Kränkande särbehandling benämns ofta i vardagligt tal som mobbning och är något som inte får förekomma i arbetslivet. Med kränkande särbehandling menas handlingar som exempelvis att:

- medvetet sabotera eller försvåra för någon att utföra sitt arbete.
- uppenbart frysa ut en arbetstagare från gemenskapen.
- förfölja, hota och skapa rädsla hos någon.
- medvetet förolämpa, vara överkritisk eller negativ i sitt bemötande eller förhållningssätt till någon (hån, ovänlighet etc.).