Krav

I denna underkategori finner ni alla de dokument ni behöver för att kunna upprätta betalningspåminnelser, kravbrev och beräkna dröjsmålsränta.
Så kallade kravbrev eller betalningspåminnelser kan vara svåra att upprätta då det är viktigt att de är formulerade och upprättade på ett sätt som inte verkar stötande för den betalningsskyldige men samtidigt har en viss bestämdhet. I dessa fall kan det vara en fördel att redan ha ett välformulerat och korrekt brev som bara behöver fyllas ut med adressdetaljer och belopp. DokuMera har tagit fram de mallar som behövs för att snabbt kunna beräkna eventuell dröjsmålsränta, översända en påminnelse eller ett inkassokrav. Det låter er fokusera mer energi på att sälja än att ta betalt.MALLAR I KRAV
Betalningspåminnelse nr 1 2023
Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2023
Dröjsmålsränteberäkning 2023
Inkassokravbrev 2023
Inkassokravbrev Engelsk 2023
Inkassokrävaren 2023