Krisstödsorganisation

Vid en större kris kan en intern krisstödsorganisation ge mycket hjälp och avlasta företagets styrelse. En sådan organisation kan bl.a. ge minskade sjukskrivningskostnader, ett ökat medarbetarintresse, möjlighet till ökad produktivitet och även reklam för företaget.

Skapandet av en krisstödsorganisation kan med fördel genomföras som ett projekt med alla tillhörande steg såsom kvalitetssäkring, fastställande av mål och budget samt utvärdering.MALLAR I KRISSTÖDSORGANISATION
Avtal deltagare krisstödsorganisation 2023
Checklista skapa intern krisstödsorganisation 2023
Kontaktlista akut händelse 2023
Kontaktlista krisstödsorganisation 2023